ฟรี 1 เครดิต เพื่อทดลองแลกเปลี่ยนเสื้อผ้า

Join Our Swoop Community


How to swap

สำหรับเพื่อนๆ ที่นำเสื้อผ้า มาแลก

1. Send us your items
ส่งเสื้อผ้าที่ต้องการส่งต่อมาให้พวกเรา เพื่อรับ
BuddyCoin แบบฟรีๆ

2. Get BuddyCoin
พวกเราจะตรวจสอบประเมินและอัพเดท
BuddyCoin ในระบบให้กับเพื่อนๆ

3. Let’s Swoop
แลกเสื้อผ้าด้วย BuddyCoin
และชำระค่าบริการ 75 บาทต่อชิ้น ผ่าน
LINE OA: @swoopbuddy


How to purchase

สำหรับเพื่อนๆ ที่ไม่มีเสื้อผ้ามาแลก หรือ BuddyCoin ไม่พอ

1. Purchase BuddyCoin
แลก BuddyCoin ผ่าน LINE OA
@swoopbuddy โดย 1
BuddyCoin มีมูลค่า 150 บาท

2. Get BuddyCoin
พวกเราจะอัพเดท BuddyCoin
ในระบบให้กับเพื่อนๆ

3. Let’s Swoop
นำ BuddyCoin ไปแลกเสื้อผ้า
พร้อมชำระค่าบริการเเลกเสื้อผ้า
75 บาทต่อชิ้น ผ่าน
LINE OA: @swoopbuddy


ติดต่อชำระเงิน

*ค่าบริการแลกเสื้อผ้าเป็นค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนการปฏิบัติการต่างๆ และดูแลคอมมูนิตี้ของทีมงาน Swoop Buddy
*ค่าบริการแลกเสื้อผ้ายังไม่รวมค่าจัดส่ง ซึ่งคิดในราคาเหมาครั้งละ 50 บาท
*ทางทีมของสงวนสิทธิเสื้อผ้าที่มีมูลค่า มากกว่า 3 BuddyCoin สำหรับเพื่อนที่นำเสื้อผ้ามาแลกเท่านั้น (ไม่ขาย)
*ทาง Swoop Buddy ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุอยู่ใน Website ของพวกเรา

หมายเหตุ

  • เสื้อผ้าทุกตัวที่ส่งมาแลกเปลี่ยนให้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ของทางร้านค้าที่สามารถนำไปให้บริการแลกเปลี่ยนสินค้าและการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ หน้าร้านค้า และงานกิจกรรม รวมถึงเป็นผู้มิสิทธิในการบริหารจัดการเสื้อผ้าเหล่านั้นแต่เพียงผู้เดียว
  • รายได้จากรูปแบบการขายหลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเสื้อผ้าของ Swoop Buddy เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและขยายการสร้างผลกระทบเชิงบวก

BuddyCoin Criteria

เสื้อผ้าแต่ละชิ้นจะถูกประเมินตามตารางเกณฑ์การแลกเปลี่ยน BuddyCoin โดยคำนึงถึงปัจจัย 2 ด้านเป็นหลัก คือ ด้านราคามือ 1 และด้านสภาพของเสื้อผ้า โดยทีมสไตลิสต์จะใช้ประสบการณ์ในการประเมิน เพื่อให้เพื่อนๆ ได้นำไปแลกเสื้อผ้าตัวเก่งชิ้นใหม่ในคอมมูนิตี้
ราคามือหนึ่ง จำนวน BuddyCoin
น้อยกว่า 300 บาท 0.5
300 - 600 บาท 1
601 - 1000 บาท 2
1001 - 1500 บาท 3
1501 - 2500 บาท 4
2500 - 4000 บาท 6
4001 - 5500 บาท 8
5501 - 7000 บาท 11
มากกว่า 7000 บาท 13
*สำหรับเสื้อผ้าชิ้นไหนมีตำหนิเล็กน้อยพวกเราขออนุญาตลด 1 BuddyCoin